Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2014

zdrugiejstrony
0017 c4bd 500
a sweet little gift from my baby :)
Reposted fromilovefood ilovefood

August 20 2013

zdrugiejstrony
4535 efa6
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viailovefood ilovefood
zdrugiejstrony

Możesz czekać na kogoś latami i latami przez to umierać, możesz wybrać kogoś, kto jeszcze przed maturą będzie planował to, jak będzie wyglądała pierwsza sofa, którą razem kupicie, możesz związać się z kimś, z kim fajnie się ćpa i dobrze pije, możesz opuścić kogoś, kto Cię uszczęśliwia, możesz wybrać dobrze, być szczęśliwa, zostać zraniona, zdradzona, porzucona, możesz też zdradzać, możesz leżeć wieczorami sama na podłodze, możesz też być wieczorami na podłodze pieprzona, możesz ich wszystkich zlewać, albo uganiać się za kimś, zaangażować się albo nie myśleć o nikim poważnie, możesz upijać się w barach, czuć obce ręce w majtkach, możesz przeżyć coś tak cholernie wspaniałego, że późniejsza utrata tego będzie Cię bolała już do końca życia albo codziennie być budzona spojrzeniem tego jedynego, możesz wybierać, zmieniać scenariusze, mieszać postacie i dialogi, możesz, możesz tyle rzeczy cholera, a Ty, Ty siedzisz i gapisz się w ścianę.

Reposted fromzenibyja zenibyja viailovefood ilovefood
5268 bae6
Reposted fromsavior-strings savior-strings viailovefood ilovefood
zdrugiejstrony
8889 1c3a
Generalnie.
Reposted fromembraceore123 embraceore123 viawaniliowa waniliowa
zdrugiejstrony
Jest taki dzień, że w pewnym momencie musisz się kurwa rozpłakać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromovershadow overshadow viawaniliowa waniliowa
zdrugiejstrony
Desperacka potrzeba bliskości niejednego już zgubiła.
zdrugiejstrony
8005 5e93 500
zdrugiejstrony
Mężczyzna zaczyna się od metra osiemdziesiąt.
— <3, fb
Reposted fromilovefood ilovefood

June 19 2013

zdrugiejstrony
wyjeżdżam i oby to coś zmieniło!
— summer summer summer summer summer

June 16 2013

0142 1d49
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
6516 9282
Reposted fromrisky risky viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
3718 8e3f
Reposted fromyoann yoann viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
0425 129c
Reposted fromthegirl thegirl viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
Będę chlać, aż wszystko jebnie i niech już jebnie.
Reposted fromkarolski karolski viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
Bo marzenia się nie spełniają, sny zawsze kończą, wspomnienia wracają, kawa uzależnia, papierosy zabijają, czekolada tuczy, a naiwność bierze górę nad podświadomością...
Reposted fromnonimporta nonimporta viaspontaneous spontaneous
zdrugiejstrony
zdrugiejstrony
Jeśli u mnie zasypiasz

To tylko w kącie mojej głowy
— ♥happysad
Reposted frommefir mefir vianie-zwykla nie-zwykla
zdrugiejstrony
nowoczesna technika pozwala nam nie odzywać się do siebie na tyle różnych sposobów
— divide.blip.pl
Reposted frommizuka mizuka vianie-zwykla nie-zwykla
zdrugiejstrony
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted fromkajcia kajcia vianie-zwykla nie-zwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl